Sakkpedagógia bővebben

Az Égig Érő Fa Kétnyelvű Montessori Családi Napközi Hálózat pedagógiai vezetőjeként fontos feladatnak tartom a gyermekek egészséges testi, szellemi és szociális fejlődését.

A sakk nagymértékben fejleszti a gyermekek részképességeit, segít bizonyos részképességzavarok kialakulásának a megelőzésében. Kiválóan alkalmas az egész személyiség és a kognitív képességek átlagon felüli fejlesztésére, valamint az akarati tényezők edzésére.

„A sakkjátékot játékosan vezetem be – mind a családi napköziben, mind az óvodában – a gyermekek számára. Könyvemben részletesen kifejtem, hogy a 21. századi Montessori pedagógia saját eszközrendszerével milyen módon segíti elő a sakklogikai gondolkodást és az önállóság fejlesztését a 2-6 éves korú gyermekek számára.”

Sok egyéb logikai játékot is bevonok az előkészítés hosszú folyamata során, ezzel fejlesztve a gyermekek azon képességeit, melyek a sakkjátékhoz fontosak.

Távlati célunk az, hogy a sakkjáték magas szintű művelése, a nálunk felnövekvő gyermekek számára az életben való sikeres eligazodást, könnyebb boldogulást segítse.

A gyermekeket kis koruktól önállóságra kell nevelni, illetve megtanítani a felelősség fokozatos átvállalására, saját munkájával, tevékenységével kapcsolatban.

A gyermekek számára egy hirtelen döntés után vállalniuk kell a pozitív vagy negatív következményeket. Például: fel kell törölniük a kifolyt vizet, bocsánatot kell kérniük, visszaadni a mástól elvett játékot stb.

A sakk, a többi sporttól abban különbözik, hogy nem csak sport, de művészet és tudomány is egyben. Bár fizikailag nem erősíti az izmokat, az agyat nagyon edzetté teszi. Sok pozitív viselkedésmintát, erkölcsi alapelvet tanít a kicsiknek és ez által a sakkozó másképpen viszonyul az élethez. A fent említett- és egyéb tulajdonságok, képességek rendkívül fontosak a mai életben.

Hogy ezt elérhessük, már érdemes kis korban felkelteni a gyermek érdeklődését a sakk iránt, bevezetni őket ebbe a titokzatos birodalomba.

Több éve dolgozom gyermekekkel, a legkisebbektől kezdve, egészen 7 éves korig. Tudom, hogy bármire vevők és mindent befogadnak, csak jól kell nekik tálalni. A gyermek agya olyan, mint egy szivacs, mindent képes befogadni, de soha sem csordul túl.

A kisebbek rengeteg tapasztalatot szereznek a bevezetési fázisban és a későbbiek során is. Ezek a tapasztalatok elraktározódnak az agyukban, bármikor lehívhatóak. De az összefüggéseket csak később (a kisiskoláskorban) ismerik fel, akkor kezdődik a tudatos strukturálása az addig megtapasztaltaknak. Amit a gyermek ebben a korban tapasztalat útján tanul meg, arra tud építkezni és soha sem felejti el, igazán a vérévé válik.

Itt mi már kis korban is előkészítjük őket a döntéshozatalra, azaz az élet dolgainak gyors, határozott korrekt megoldására.

 

A pedagógus

Az Égig Érő Fa Kétnyelvű Montessori Óvoda rendkívül gazdagon felszerelt eszközkészlettel rendelkezik, a Montessori eszközök pedig segítik a gyermekek összes érzékszervén keresztüli tapasztalatszerzést.

Mint minden jó oktatásban a pedagógus szerepe, viselkedésmintája döntő. A jó sakkpedagógus maga is alkotó lény, aki következetesen, felelősségteljesen fel tudja építeni a gyermekek individuális fejlődéséhez és képzéséhez szükséges eszközöket, ezzel együtt a gyermekek aktív foglalkoztatását.

„… a gyermeki érzékelés korai segítése erősíti a gyermek intelligenciáját, továbbá megszünteti az érzékelési problémákat, amelyből pl. az un. ADS -gyermekek szenvednek. (Nálunk ADSH-nak nevezzük).” (Schäfer, 2010:54.)

A gyermek képességeiben alapvetően hinnie kell, okosan visszahúzódóan passzív viselkedésével támogatja a gyermek aktivitását. A pedagógusnak példaértékű magatartással, speciális értékrenddel kell rendelkeznie, amelyeket érzésein, gondolatain és cselekvésein keresztül fejez ki. Mintát mutat magatartásával és jellemével. Mindig és mindenekelőtt a gyermekek érdekeit veszi figyelembe. (Haberl 1994)

 

Tanítási folyamat

A sakkjáték előkészítésében, tanítási folyamata során elsősorban a részekre bontást, az egyszerűtől a bonyolultig való haladást, és az tapasztalatok alapján fantáziával, kreativitással új lehetőség megalkotását helyeztem előtérbe. Minden egyes feladatnál mérlegeltem, hogy milyen részképességeket lehet vele fejleszteni, mert ebben a korban a komplex személyiségfejlesztésnek döntő szerepe van a későbbi éltre kihatóan. Ilyen módon a legkisebb gyermekek is képesek magukba szívni a sakktudomány alapjait.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.