Kisgyermekek tudatos fejlesztése kétnyelvűséggel

Gyermekeinknek a hazai és európai munkaerőpiacon a versenyben maradás érdekében legalább két idegen nyelven kell professzionális szinten kommunikálni tudniuk. Az Eurostat 2018-as felmérése szerint, a magyar lakosság 58%-a csak magyarul beszél! (Mindössze három nemzet áll mögöttünk Európában.)

 

Mik indokolják a kisgyermekkori idegen nyelvi nevelését?

Patricia Kuhl, angol tudós állításai kizárják az összes kételyt azzal kapcsolatban, hogy a korai nyelvelsajátítási folyamat gyermekeink kárára válna. Sőt szerinte a babák zseninek születnek, veleszületett ajándékuk, hogy nyelveket elsajátíthassanak. A kétnyelvűség az agy teljes szerkezetét megváltoztatja. Ha egy másik nyelven beszélünk a babákhoz, kisgyermekekhez, az agyukban egy új központ alakul ki a második nyelv számára. A két központ közötti állandó kapcsolat gyorsabb, (több szinapszis alakul ki, gyorsabb az ingerátvitel) flexibilisebb reagálást tesz lehetővé a picik számára. Gondolkodásukban több szintű rendszer alakul ki, ezáltal rugalmasabbá válnak a külső ingerek kezelésére.

 

Milyen előnyökkel jár a korai kétnyelvűség?

A gyermekek képessé válnak, egymástól megkülönböztetni a nyelveket és a későbbiek során bármikor elő tudják hívni a korábban tanultakat. Sőt! Nagyobb az esélyük arra, hogy akcentus-mentesen tudjanak idegen nyelveken beszélni és elérjék az anyanyelvi szintű nyelvtudást. (Később az erre való hajlama, képessége teljesen eltűnik)

Az ilyen nyelvelsajátítási folyamat az égig Érő Fa Óvodában az idegen nyelv állandó jelenlétét igényli. Tehát a gyermek élete két nyelven folyik. Az idegen nyelv szerkezetével ugyan még nem foglalkoznak, csak kódolni akarják a hallottakat. Saját tevékenységükön keresztül meg akarják érteni a szavak jelentését. A mondókák, énekek, bábjátékok stb. ugyanezt a célt szolgálják. A két nyelven felnövő gyermek logikai gondolkodása, probléma megoldó képessége jobb lesz társainál, mert nem csak kódolni akarja a hallottakat, hanem dekódolni is anyanyelvére.

Kreativitásuk azáltal fejlődik, hogy egy fogalomhoz több nyelv hangalakjait hallja, és így hozza azokat össze a fogalommal, jelenségekkel.

„Ahány nyelven beszélsz annyi ember vagy”, azaz két nép életéhez tartozó szokásrendszert, kultúrát ismernek meg, így elfogadóbbakká válnak társaikkal szemben az élet minden területén. Ez által szociális képességeik is fejlettebbé válnak az egy nyelven felnövő társaikénál.

 

Hogyan történik a nyelvelsajátítás folyamata?

Szeretetteljes légkörben, teljes személyiségfejlesztéssel. A nyelvtanulás csakis az egész személyiségfejlesztés részeként lehet sikeres.

A Montessori pedagógia sajátos keretrendszerét jól tudjuk ötvözni a kétnyelvűséggel. Legfontosabb alapelvének az önállóságra nevelést tarjuk, mely az állandó sikerélményt biztosítja a gyermekek számára. (Ezt is meg tudom csinálni!)

Sok a hasonlóság az anyanyelv megtanulásának folyamatával. Nálunk az élet két nyelven folyik, aktívan, saját tevékenységükhöz, játékukhoz és a mindennapi életükhöz kötődve. Például párbeszédek kezdeményezése a – pedagógus hatására – más anyanyelvű társakkal, akár csak egy bocsánatkérés, vagy köszönés formájában.

A Montessori módszer lehetővé teszi, hogy a gyermekek a polcról az őt érdeklő könyvet, játékot levegyék, rajzoljanak, vagy fessenek, énekeljenek, stb. Mi pedig ezeken a tevékenységeken keresztül „tanítjuk” az idegen nyelvre, úgy, hogy nemcsak verbálisan kommentáljuk tevékenységét, hanem mozgással, cselekvéssel, mimikával, gesztikulációval kísérjük azt; próbáljuk megértetni velük a hallottakat.

Az egyik nevelő angolul, a másik magyarul beszél a gyermekekhez, sokszor párhuzamosan is. SOHA SEM TANÍTUNK ELSZIGETELTEN SZAVAKAT! (A nyelv „panelekből” áll.) Témáinkban mindig a gyermeki kíváncsiságra építünk, soha nem erőltetjük őket az idegen nyelvi megszólalásra. Eljön annak is az ideje, minden gyermeknél máskor.

Tevékenységük közben megfigyeljük a gyermeket, hogy hogyan „tanul”, hogyan „dolgozik”, milyen logika mentén, milyen stratégiákat használva. Nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben a gyermekek szeretnek tevékenykedni. Egész nap aktívak, elemükben vannak a kétnyelvű közegben.

Saját tapasztalatom is bizonyítja a kisgyermekkori kétnyelvűség pozitívumait, hiszen mind a négy gyermekemet két nyelven neveltem fel – azóta mindegyik legalább még egy nyelven beszél anyanyelvi szinten – és most ebből élnek. Mindnyájan nyitottak a világra, reális önbizalommal élik életüket. Magyarként a világban bárhol jól érzik magukat, és igény esetén munkát is tudnak vállalni.

Az általunk vezetett Égig Érő Fa Óvoda egyedülálló és különleges szolgáltatásokat nyújt, a kétnyelvűség mellet a Montessori pedagógia sajátos eszközeivel is fejlesztjük a gyermekeket, elsősorban a mindennapi élet gyakorlataival és az érzékszervek iskolázásával.

Munkánkat a Tehetségsegítő Tanács „Regisztrált Tehetségpont” címmel ismeri el, így bekerültünk egy tehetségfejlesztő körbe, ahol a legújabb, aktuális dolgokról értesülünk és építjük be mindennapi munkánkba.

Az Égig Érő Fa Kétnyelvű Montessori Óvoda is az elsők között ismerte fel a korai kétnyelvűség előnyeit. A tudományos kutatások alapján tudjuk és hisszük, sőt nemcsak a gyakorlatban, – hanem saját gyermekeim életében – is megtapasztaltuk, hogy a tökéletes, akcentus nélküli nyelvelsajátítás kisgyermekkorban, „baba korban” kezdődik. Az ilyen környezetben felnövő gyermekeket szüleik biztosabb és jobb minőségű megélhetéshez segítik hozzá.

Ha valóban jobb esélyt szeretne adni gyermekeinek, akkor engedje, hogy több nyelvet tanulhasson kisgyermek korától.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.