Az adaptív oktatásról bővebben

A megelőző jellegű, úgynevezett adaptív, nevelési, oktatás,- és ismeretelsajátítási folyamatot alkalmazzuk az Égig Érő Fa Óvodában. Néhány lényeges szempont szeretnék említeni, mely bemutatja, hogy az adaptív tanulásszervezés miben különbözik a hagyományos differenciálástól. A hátránykompenzáló differenciálás során felderítik és csökkenteni próbálják a gyermekeknél megfigyelt hiányosságokat. Ez azt jelenti, hogy minden tanulónál a minimum cél elérésére a cél, elsősorban a gyengén teljesítő gyermekek igényeire koncentrálva. Legnagyobb hiányosságát a gyermekkel szemben kialakuló negatív tulajdonságok mentén kialakuló viselkedésben látom. Ezzel szemben az adaptív oktatásszervezés a különbségeket természetesnek veszi. Célja minden egyes gyermek teljesítményének a növelése sajátmagához mérten. Mindenki egyéni szükségletét figyelembe véve, a pozitív tulajdonságokat előtérbe helyezve fordul a gyermekek felé.