Bemutatkozás

A Hungaro-Dalton Egyesület

Az Égig Érő FA a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által „Regisztrált Tehetségpont“- ként működik

Az Égig Érő FA a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által „Regisztrált Tehetségpont“- ként működik

Miért érdemes a gyermeke(i)met az Égig Érő Fa Oviba adni?

Mert:
  • Montessori-pedagógiát alkalmazunk
  • Kisgyermekkori kétnyelvűségre nagy hangsúlyt fektetünk
  • Sakkpedagógiát a tehetségpalánták fejlesztésére használjuk
  • Zöld óvodát/ egészséges életmódra, környezet tudatos viselkedésre neveljük a gyermekeket
Célunk, hogy testileg, szellemileg, szociálisan egészséges; harmonikus személyiségű; az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet elérő, boldog gyermekeket neveljünk. Minden egyes gyermek egyéni és életkori sajátosságát, igényét, fejlődési ütemét is figyelembe véve. A családias, kis létszámú csoportban (19 gyermek), kiegyensúlyozott, vidám környezetben a legkorszerűbb játékok és Montessori fejlesztő eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére, amelyek segítségével önállóan, a saját ütemükben szerezhetnek ismereteket, fejlődhetnek. Így érdeklődőek, nyitottak, befogadóak maradnak a világ dolgaira, megtanulnak saját „munkájuknak” is örülni és lelkesedéssel ismerhetik meg a valódi értékeket. Ehhez türelmes, szeretetteljes és támogató légkör szükséges, amelyet a gyermekszerető, magasan kvalifikált szakembereink biztosítanak az Égig Érő Fa Kétnyelvű Montessori Óvodában. Hisszük, hogy a fogékony gyermeki lélek így tud a legjobban kiteljesedni, valamint önbizalma, önismerete és önállósága is így fejlődhet legjobban. (Bővebben: Miért Montessori pedagógia?)

Kisgyermekek tudatos fejlesztése - a kisgyermekkori kétnyelvűséggel

A kisgyermekkori kétnyelvűség számos területen kimagaslóan fejleszti az agyműködést; a rugalmasabb, megértőbb gondolkodásmódot; a kreativitást; a rendszerszintű gondolkodásmódot stb. A kicsik a nyelvet ugyanúgy sajátítják el, mint az anyanyelvet. A mindennapi játék- és egyéb tevékenységükhöz kapcsolódóan tanulják meg részben a nevelőktől, ill. más anyanyelvi társaikkal való kommunikáció során. Bebizonyított tény, hogy a kétnyelvű gyermekek nemcsak az intelligencia legtöbb részterületein, hanem az iskolai teljesítményben is hatékonyabbak, ahogy fejlődésben is. Ennek eredménye pedig a jobb teljesítmény, jobb érdemjegyek és a kiegyensúlyozott személyiség.

„Ahány nyelven beszélsz annyi ember vagy”

Azaz két, esetleg három (angol/magyar/német) nép életéhez tartozó szokásrendszert és kultúrát ismernek meg a gyermekek, így elfogadóbbakká válnak társaikkal szemben az élet minden területén. Szociális képességeik is fejlettebbé válnak ez által az egy nyelven felnövő társaikhoz képest. Ha valóban jobb esélyt szeretne adni gyermekeinek, akkor engedje, hogy több nyelvet tanulhasson kisgyermek korától! (Bővebben: Kisgyermekek tudatos fejlesztése kétnyelvűséggel az Égig Érő Fa Kétnyelvű Montessori Óvodában)

Sakkpedagógia

Miért sakk- pedagógia? „Meg vagyok győződve arról, hogy a sakk nagymértékben fejleszti a gyermekek részképességeit és segíti bizonyos részképességi zavarok kialakulásának a megelőzését. Kiválóan alkalmas az egész személyiség és a kognitív képességek átlagon felüli fejlesztésére, valamint az akaraterő edzésére.” „A sakkjátékot játékosan vezetem be – mind a családi napköziben, mind az óvodában - a gyermekek számára. Könyvemben részletesen kifejtem, hogy a 21. századi Montessori pedagógia saját eszközrendszerével milyen módon segíti elő a sakklogikai gondolkodást és az önállóság fejlesztését a 2-6 éves korú gyermekek számára.” / Gyömöry Dóra „ „ c. tanulmánya, 2016./ (Bővebben: Sakkpedagógia bővebben)