Óvodai beíratás és átíratás

Az EMMI 7/2020 (III.25.) határozatának megfelelően a 2020/2021-es évre történő óvodai beíratást online történik. A Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mailen illetve telefonszámon tudják gyermekeik beíratását megkezdeni, s amely elérhetőségeken bármely ez irányú kérdésükre a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk. Az óvodáskorú gyermekek következő évfolyamra íratása törvényileg kötelező. Amennyiben a szülő ezt... tovább olvasom

Mikulás – 2018

Az Égig Érő Fában a gyerekeket segítjük ráhangolódni a széles körben ismert ünnepekre és igaz értékén felismerni azokat. A Mikulás az egyik örök kedvenc a körükben. kattintson óvodánk életének és hagyományainak további megismeréséhez ide: Élet az óvodában(új ablakban nyílik meg)

Apák napja – 2019

Óvodánkban kiemelten helyezünk hangsúlyt a szülők, mint párok és egyének tiszteletére, s ennek egyik szerves eleme az Apák napja közös megünneplése. kattintson óvodánk életének és hagyományainak további megismeréséhez ide: Élet az óvodában(új ablakban nyílik meg)

Ovi korcsolya – 2019

Hagyományosan, tanmenetünknek megfelelően, idén is segítettünk a gyerekeknek korcsolyázáson keresztül készséget fejleszteni és növekedni. kattintson óvodánk életének és hagyományainak további megismeréséhez ide: Élet az óvodában(új ablakban nyílik meg)

Farsang – 2019

Ilyen volt a farsangunk 2019-ben. kattintson óvodánk életének és hagyományainak további megismeréséhez ide: Élet az óvodában (új ablakban nyílik meg)

Hagyományok tisztelete

Az Égig Érő Fa Kéttannyelvű Montessori Óvodánkban kiemelt figyelmet fordítunk a hagyományok és ünnepek megismerésére, azokra való felkészülésekre, illetve valós megélésükre. Ez által a gyermekek valódi gyökerekkel fognak tudni rendelkezni, amely erős, megalapozott jellemfejlődésüket segíti elő.

Gyermekek konfliktuskezelés tanítása

A Montessori módszert a 21. század kihívásaira alkalmazva hatékonyan tudunk segíteni a gyermekek önnön megismerésében és pozitív megerősítésében. Ezen módszereken alapulva egy egészséges, teljes életet fognak tudni élni mind gyermek-, mind felnőttkorukban.

Gyermekek egyedi és közös fejlesztése

A Montessori módszerek megfelelő, tapasztalatelvű és gyermekenként egyedi alkalmazása segíti a gyermekek érzelmi világának elmélyülését, önbizalmuk megerősödését, valamint készségeik és képességeik egyéni életútjuknak megfelelő kibontakozását. Ily módon akaraterejük, kitartásuk és pozitív hozzáállásuk dinamikusan fejlődik, s ezen alap egész életükben elkíséri őket.
"Az oktatás egy gyermek által véghez vitt természetes folyamat, amely nem szavak hallgatásával, hanem a környezet megtapasztalásával sajátítódik el." - Dr. Maria Montessori
"Hagyni a gyermeket, hogy aszerint tegyen ahogy csak szeretné, mindaddig, amíg nem fejlődött ki benne az irányítás ereje, az a szabadság eszményének elárulása" - Dr. Maria Montessori